Tagametsa

Tagametsa jahiloss
Tagametsa jahilossi laskis 1914. aastal ehitada Kabala mõisnik parun Victor von Taube Kabala ja Laupa mõisate linnujahilossiks, kuid parun suri  1914. aasta sügisel ja mõisate riigistamise järel läksid hooned Kabala metskonnale. Enne teist maailmasõda kasutati jahilossi algkoolina, metsatööliste majutuskohana ja ka Viljandi vangla üksusena. Nõukogude perioodil anti loss Tallinna Turgude Peavalitsuse puhkebaasiks, hiljem Võhma sovhoosile ning lõpuks kolhoosile Leninlik Tee.
1999. aastal ostis kinnistu Eesti Skautide Ühing. Jahiloss renoveeriti täielikult 2005. aastal. 


Suurlaagrid
Tagametsas on toimunud alates 1995. aastast skautide ja gaidide suurlaagrid:
1995 - Eesti Skautide Ühingu suurlaager;
1998 - Eesti Skautide Ühingu ja Eesti Gaidide Liidu suurlaager Metsaraamat;
2001 - Eesti Skautide Ühingu ja Eesti Gaidide Liidu suurlaager Hõimusild;
2005 - Eesti Skautide Ühingu ja Eesti Gaidide Liidu suurlaager Rännumaa;
2009 - Eesti Skautide Ühingu ja Eesti Gaidide Liidu suurlaager Tähemets;
2013 - Eesti Skautide Ühingu suurlaager MAM ehk Maailm algab minust.

 

08.-15.07.2017 veereb Tagametsas Eesti Skautide Ühingu suurlaager SEIKLUSRATAS.
Laagri külalistepäev on 12.07.2017, kui ootame külla kõiki huvilisi!